IT överraskar igen

Publicerad

För två år sedan skrev jag på denna plats att jag sett framtiden. Då gällde det läsplattor. Nu måste denna kliché tas fram igen avseende ”förstärkt verklighet”, som handlar om att knyta ihop den fysiska omgivningen med olika slags informationskällor. Läs artikeln på sidan 48 och använd sedan gärna länktipsen – mycket har hänt sedan F&F första gången skrev om förstärkt verklighet år 2004!

Förra numrets ledare, om klimatskeptikernas kampanj mot massmedier, har föranlett åtskilliga brev, telefonsamtal och nätkommentarer från främst klimatskeptiker. Många har skrivit långt och upprört. Alla utom någon enstaka har dock missat ledarens poäng – som var att den vetenskapliga klimatdiskussionen bör ske på arenor där en vetenskaplig diskussion kan äga rum – och i stället lyft fram dels att de inte ”tror” på vare sig global uppvärmning eller kopplingen mellan denna och utsläpp av växthusgaser, dels ofullkomligheter hos IPCC.

Klimatskeptiska forskare framställs i flera brev som martyrer och sägs blir förlöjligade av den IPCC-trogna majoriteten. Den bilden känner jag inte riktigt igen, men några brevskrivare har skildrat hur klimatskeptiska forskare hindrats från att framträda, vilket givetvis är djupt störande. Oavsett detta så handlade alltså ledaren i F&F 2/10 inte om den globala uppvärmningen i sig eller hur den rapporteras – för visst tycker även jag att IPCC:s arbetsformer måste ses över – utan om debattnivån. Inte heller skrev jag att klimatskeptikerna är stollar utan att de kommit att nämnas tillsammans med stollar.

Besinningen jag efterlyste är verkligen inte vad som genomsyrar de flesta kommentarer, varför reaktionerna tvärtom ger ledaren vatten på dess kvarn. Den trosvisshet om en global klimatkonspiration som breven utstrålar påminner tyvärr om annan ovetenskaplig trosvisshet som F&F stött på under årens lopp.

Detta nummer av F&F är det sista som formges av Lars Anderson, som nu med ålderns rätt kliver av uppdraget som grafisk konsult efter 14 år. En annan trotjänare som lämnar oss efter välförrättat värv är Sinikka Flodberg, som skött F&F:s ekonomi i 28 år. Ett varmt och djupt känt tack till er båda!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor