Upptäcker enskilda molekyler

Publicerad
**Känslig**. Enskilda molekyler av väteperoxid på en cell syns som variationer i det fluorescerande ljuset.
Bild: Strano Laboratory

För första gången har en extremt liten sensor, gjord av kolnanorör, lyckats registrera enskilda molekyler hos levande celler. Det är forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA som skapat sensorn, som hittills har använts för att detektera väteperoxidmolekyler.

Upptäckten har publicerats i Nature Nanotechnology och kan få betydelse för utvecklingen av nya cancerläkemedel, eftersom flödet av väteperoxid är en viktig varningsklocka vid cancer. Forskarna utvecklar nu kolnanosensorn för att kunna mäta bland annat kvävemonoxid och cellernas energibärande ATP-molekyler.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor