Vetenskapliga genombrott

Publicerad

Från år 1665 till i dag har brittiska vetenskapsakademin, Royal Society, publicerat över 60 000 vetenskapliga artiklar. Några av dem finns med bland vetenskapens allra största landvinningar. En promille av artiklarna – 60 stycken – har nu valts ut och visas i original på trailblazing.royalsociety.org.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor