Nätverk fångar in cancergener

Publicerad
**Nät av gener.** Röda prickar är kända cancergener, blå är nyfunna möjliga cancergener (med tio eller fler kopplingar till redan kända).
Bild: Erik Sonnhammer

1 900 gener som kan vara inblandade i uppkomsten av cancer presenteras nu av bioinformatiker vid Stockholms universitet.

– Sammanställningen kan ses som en genväg för att hjälpa kliniker att söka efter sjukdomsgener, säger professor Erik Sonnhammer, ledare för studien.

Forskarna utgick från drygt 800 kända cancergener. Dessa jämfördes med hjälp av ett gennätverk från flera arter som gruppen tidigare skapat. Hälften av de kända cancergenerna visade sig då vara tätt kopplade till varandra.

I en utökad analys kunde dessa sedan kopplas till nya gener. Ju fler kopplingar dessa hade till cancergenerna, desto större är sannolikheten att även de nyfunna generna har med sjukdom att göra. En anledning till det är att de nyfångade generna också är inblandade i processer som är viktiga för uppkomsten av cancer, som celldelning och dna-reparation.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor