Röst lugnar lika bra som kram

Publicerad

Bild: Fellow Designers

Att beröring lugnar oss beror på att kroppen då utsöndrar ”må bra”-hormonet oxytocin. Nya rön tyder på att en lugnande röst har samma effekt.

Drygt 60 flickor, 7–12 år gamla, fick inför en jury hålla föredrag och räkna mattetal. Utmaningen stressade dem och höjde deras halt av stresshormonet kortisol. Efteråt fick en grupp flickor träffa och krama sin mamma. En annan grupp fick en telefon med mamma på tråden och den tredje gruppen fick se filmen Pingvinresan. När forskarna återigen mätte flickornas hormonhalt var de som fått se filmen fortfarande lika stressade. Både de kramade flickorna och de som bara haft telefonkontakt hade fått förhöjda halter av oxytocin och sänkt halt kortisol.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor