Ulum dalska!*

Publicerad

Älvdalsmålet, som talas norr om Siljan, berättar mycket om vår språkhistoria. Målet har rester av fornisländskan och fornsvenskan. Ordföljden skiljer sig till exempel från svenskans, norskans och danskans, inte minst i bisatser. Så här till exempel: Bilen som han vill inte köpa. Så kan man säga också på isländska. Piotr Garbaczs beskriver detta i sin avhandling som ska kasta nytt ljus över älvdalskan.

Antalet personer som talar älvdalska har minskat dramatiskt de senaste decennierna. Länge var älvdalskan det första språket i Älvdalen. Det var möjligt i det maktcentrum som Dalarna en gång var.

*Vi ska tala dalska

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor