Vilket är det vanligaste ämnet i kroppen?

Publicerad

**Fråga:** Förutom vatten, vilken molekyl är vanligast i kroppen?

**Svar:** Kroppen består till cirka 70 procent av vatten. Resten, kallat torrsubstansen, är sammansatt av en stor mängd olika ämnen. Räknat till typ av substans utgör proteinerna den största delen, cirka 20 procent, hos en normalviktig person. Till de vanligaste proteinerna hör albumin, ett protein i blodet som bland annat ser till att hålla kvar vattnet i blodbanan. Andra vanliga proteiner är kollagen, som finns i ben, hud, senor och blodkärlsväggar, och aktin, som bygger upp musklerna.

Hos vissa människor är fett en vanligare substans än protein. Det vanligaste fettet är så kallade triglycerider. De är uppbyggda av en liten molekyl som kallas glycerol (som kroppen oftast får fram genom att bryta ner socker), som i sin tur har tre fettmolekyler kemiskt bundna till sig. Det kan vara mättade fettmolekyler, från till exempel mjölkprodukter, eller omättade fettmolekyler, till exempel oljesyra från olivolja eller alfa-linolensyra från rapsolja. Kroppen lagrar energi i form av triglycerider.

*Ann Fernholm med hjälp av Sven Carlsson, Umeå universitet, Åke Engström, Uppsala universitet, och Åke Wieslander, Stockholms universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor