Åt vilket håll snurrar man medsols på andra sidan jorden?

Publicerad

**Fråga:** Har ursprungsfolken söder om Stenbockens vändkrets begreppen medsols och motsols? Går de i så fall åt motsatt håll i förhållande till vår betydelse av begreppen? Hur är det mellan vändkretsarna?

*Nils-Harry Eriksson i Stockholm*

**Svar:** Din fråga har verkligen satt i gång tankar hos forskarna. Den är svårbesvarad, eftersom det finns många ursprungsspråk söder om Stenbockens vändkrets. Men jag har tagit hjälp av Torbjörn Westerlund vid Uppsala universitet, som studerar ett aboriginspråk. Han i sin tur har konsulterat ett par australiska lingvister.

Ingen av dem vet om medsols eller motsols förekommer i något av Australiens alla aboriginspråk. Men en av forskarna, Albert Burgman, började fundera på i vilka situationer som en person kan behöva ange riktning på någonting som snurrar. Förr fanns inga avlopp, hjul, klockor, skruvar eller bultar. Därför har människorna kanske inte varit i så stort behov av dessa begrepp.

En annan språkforskare, Alan Dench, menar att man i en dans kan behöva ange riktning på en snurr. Men som engelskspråkig skulle han aldrig ens ha kommit på frågan, eftersom engelskan använder orden clockwise och anti-clockwise. Sedan klockan uppfanns har den ju gått åt samma håll överallt på jorden.

Malin Petzell vid Göteborgs universitet forskar om bantuspråk och talar swahili. Hon har hittat orden för medurs och moturs i en swahiliordbok: kisaa och kinyume saa. Men hon har aldrig hört begreppen i naturligt tal, och sökningar på internet ger inte heller några träffar.

Hennes diskussioner med andra forskare tyder på att begreppen medsols och motsols kom in i svenskan under mitten av 1800-talet och är unika för nordiska språk. På tyska, franska, japanska och nederländska använder man – liksom på engelska – klockan som referens, och på bosniska talar man bara om ”åt höger” och ”åt vänster”. Men Malin Petzell betonar att hon inte kan svara för alla världens språk.

Det är så långt jag har kommit i mina efterforskningar. Jag har börjat fundera på om klockan hade gått motsols, här i norr, om den hade utvecklats från solur på södra halvan av jordklotet. Kanske har någon läsare något mer klokt att säga? I så fall får ni gärna skicka ett mejl.

*Ann Fernholm, redaktör Fråga F&F*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor