Vad är en ö?

Publicerad
**För smal?** Kalixälven i Norrbotten.
Bild: Peter Hanneberg / SCANPIX

**Fråga:** Varför räknas inte Tärendö i Norrland som Sveriges största ö? Tärendö avgränsas av Torne älv, Tärendö älv, Kalix älv samt havet. Är Tärendö älv för liten och smal för att räknas som avgränsning från land? Värmdö brukar ju räknas som en ö, trots att ön begränsas av smala vatten som Baggenstäket, Kolström och Strömma kanal.

*Sten Ekholm, Kungälv.*

**Svar:** En ö går att definiera som ett stycke land omflutet av vatten. Men det räcker inte. Till exempel brukar vi inte kalla små stenar eller skär för öar.

När det handlar om riktigt stora landområden, finns det också gränsfall. Tärendö är ett sådant område. Vi på Statistiska centralbyrån (SCB) har bedömt att folket som bor där tycker att de bor på fastlandet.

Ett annat gränsfall är Södertörn som avgränsas av Södertälje kanal (tidigare ett naturligt vattendrag) och Strömmen. Vi har inte räknat Södertörn som en ö.

Det finns många gränsfall. Vad vi på SCB gör är att ta fram en grundläggande definition som fungerar i ”vanliga fall”, och sedan får vi beskriva specialfallen som dyker upp. Vi använder underlaget för att till exempel ta fram statistik om hur många som bor på olika öar.

*Bo Justusson, statistiker vid SCB.*

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor