Brian Marsden 1937–2010

Han omdanade vår bild av solsystemet
Publicerad
**Brian Marsden**, chefsastronom för Harvard-Smithsonian center for astrophysics.
Bild: Harold Dorwin/Handout

Till slut fick han som han ville – samma dag som Brian Marsden gick i pension tvingades Pluto överge sin planetstatus. Från den 24 augusti 2006 kallas Pluto för dvärgplanet, i likhet med dussintals andra relativt nyupptäckta småplaneter.

Som ledare för centret för småplaneter i Cambridge, USA, var den brittiskfödde matematikern och astronomen samtidigt även arkivarie, revisor och upptäckare av nya objekt på vår himmel. Tusentals nya fynd, som varje månad rapporterades in till centret, måste passera hans nålsöga. Själv var han en mästare på att beräkna banor för himlastenar som uppenbarar sig i vår närhet. Han förvarnade, felaktigt som det visade sig, om att asteroiden 1997 XF11 skulle krocka med jorden och, helt rätt, att kometen Shoemaker-Levy 9 skulle dyka ner mot Jupiter.

Han kunde förutsäga många kometers och asteroiders återkomst, himlakroppar som förlorats ur sikte efter att ha passerat i solens närhet. Sitt intresse för att räkna fram banorna härledde han till den gången i september 1942, då hans mor lät honom betrakta en solförmörkelse genom en sotad glasbit hemma i England. Att det gick att räkna fram när förmörkelsen skulle inträffa, satte i gång barnets fantasi, och den behöll han hela sitt 73-åriga liv.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor