Fem kluriga klassiker

Vissa gåtor är eviga, bland annat därför att de är lagom svåra.
Publicerad
###PÅ TAVLAN Hemma hos Ulla undrar en besökare vem den unga damen på målningen över soffan är. – Åh, svarar Ulla, den porträtterades mor är min mors enda dotter. **Vem är avbildad på tavlan?** ###PÅ BONDGÅRDEN Sandor ska ge kalvarna 4 deciliter mjölk vardera, varken mer eller mindre. Men mjölken finns i ett 10-literskärl, och de enda två mått han har rymmer 3 respektive 5 deciliter. **Hur ska han mäta upp 4 deciliter mjölk?** ###PÅ BUSSEN Bodil löptränar till jobbet varje morgon och åker buss hem. Hon arbetar nära en busslinje som går åt båda håll i en stor ring, och hennes bostad ligger på precis motsatt sida av cirkeln. Hon kan alltså ta bussen åt vilket håll som helst och ändå komma hem lika fort från jobbet, vilket gör att hon alltid tar den första buss som kommer. Bussarna går åt båda hållen i 10-minuterstrafik, vilket borde resultera i att hon i genomsnitt kommer att ta bussen varannan gång åt ena hållet och varannan åt andra. Men Bodil har märkt att hon fyra gånger av fem hamnar på bussen som går åt ena hållet. **Varför blir det så?** ###PÅ HÄSTRYGGEN I en medeltida saga säger den gamle kungen Botholf att en omvänd ridtävling ska avgöra vilken av tvillingsönerna som ska ärva riket. Vinnare är den av de två vars häst kommer sist upp till toppen av en kulle i närheten. Den ene tvillingen kastar sig då upp på hästryggen och rider i sporrsträck till kullens topp. **Varför gjorde han så?** ###PÅ VÄGEN Sixten kör bil från bostaden till fritidshuset med en släpvagn fullastad med glas och porslin. För säkerhets skull kör han långsamt – genomsnittshastigheten blir bara 25 kilometer i timmen. Han kopplar av släpvagnen på nolltid och vänder åter hemåt. **Hur fort måste han köra på hemvägen för att få en snittfart på 50 kilometer i timmen för hela färden fram och tillbaka?**

Facit

1. Ullas dotter. 2. Sandor fyller 5-decilitersmåttet och häller sedan så mycket som ryms av den mjölken i 3-decilitersmåttet, vilket han sedan tömmer tillbaka i 10-literskärlet. I stället häller han i de 2 återstående deciliterna från 5-decilitersmåttet i 3-decilitersmåttet. Han fyller så 5-decilitersmåttet på nytt och häller i så mycket det går i 3-decilitersmåttet, nämligen 1 deciliter. Då återstår 4 deciliter i 5-decilitersmåttet.

3. Tidsavstånden mellan bussarna från de två hållen är olika stora. Det är i genomsnitt åtta minuter mellan det att bussen åt ena hållet (österut) stannar vid hennes hållplats och att bussen åt andra hållet (västerut) kommer, varför det bara är två minuter mellan bussen mot väster och bussen mot öster. Anländer hon då lite slumpmässigt till hållplatsen hamnar hon fyra gånger av fem på bussen som går västerut.

4. Den yngre tvillingen red i väg på den äldre tvillingens häst.

5. Så fort kan han inte köra. Endast om återfärden inte tog någon tid alls skulle genomsnittsfarten kunna fördubblas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor