Handelsresande i tvivel

Publicerad
En förvånansvärt liten krets av välutbildade herrar har lyckats förvirra debatten om tobaksrök, DDT, sur nederbörd, ozonförstörande ämnen och utsläpp av växthusgaser. Den slutsatsen drar de amerikanska vetenskapshistorikerna Naomi Oreskes och Erik M. Conway i boken Merchants of doubt. Efter de första larmen om att tobaksrök kan orsaka cancer slog tobaksindustrin tillbaka, bland annat genom att finansiera forskning om sjuka hus för att hitta alternativa förklaringar till cancerfallen. Industrins lobbyister behövde inte överbevisa sina motståndare. Det räckte med att frammana bilden av att frågan är omstridd för att under flera decennier avstyra politiska ingrepp. Samma strategi har enligt Oreskes och Conway använts i fråga efter fråga – och ofta av samma lobbyister, styrda av en tro på att alla ingrepp i den fria marknaden är av ondo. Författarna har ägnat flera år åt att belägga finansiella och sociala band mellan industrier, advokatbyråer, intresseorganisationer och enskilda individer. Oreskes och Conway menar att medierna spelar särintressena i händerna genom att fästa samma avseende vid båda sidor i omstridda frågor – även när den ena sidan har överlägset stöd i tillgänglig vetenskap. Boken bygger på förhållanden i USA, men har mycket att säga om hur vetenskaplig ovisshet – genuin eller påhittad – påverkar politiken.

Merchants of doubt

Oreskes, Naomi & Conway, Erik M.
Bloomsbury Press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor