Finns det galaxer av antimateria?

Publicerad

**Fråga 1:** Är det sant att det bildades lika mycket antimateria som materia vid big bang? Vart har den i så fall tagit vägen?

*Alfred Nilsson, Älvsjö*

**Fråga 2:** Finns det eller kan det finnas galaxer som bara består av antimateria? Om inte, varför? Om svaret är ja, kan man påvisa/upptäcka detta?

*Berndt Westerlund*

**Svar:** Svaret på den första frågan är ja. Forskarna tror att det bildades lika mycket antimateria som materia vid big bang. Under universums första tid utplånades sedan majoriteten av all materia och antimateria genom annihilering, som innebär att materia och antimateria kolliderar och partiklarnas massa omvandlas till ljus, fotoner. Men av någon anledning blev det mer materia kvar. I alla fall i vår del av universum.

En möjlig förklaring är att materia och antimateria beter sig olika när de sönderfaller. Forskarna har testat detta i experiment, men har inte hittat någon asymmetri i reaktioner där de partiklar som dominerar materien, protoner och neutroner, är inblandade. Men för att verkligen kunna avfärda tesen krävs experiment vid högre energier än de som dagens partikelacceleratorer kan generera.

En annan tes är att antimateria och materia inte blev jämnt fördelat under big bang, och att det i andra delar av universum kan finnas antistjärnor, antigalaxer eller hela antigalaxhopar.

Om dessa finns, måste det ske annihilering i gränsskiktet mellan dessa ansamlingar av antimateria och den del av universum som består av materia. Forskarna har på olika vis sökt efter spåren av storskalig annihilering i universum, men än så länge utan resultat.

Båda teserna lever alltså fortfarande. Ingen av dem har gått att verifiera eller helt avfärda. Varför det finns mer materia i vår del av universum är alltså fortfarande en gåta.

*Nils Bergvall, professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor