Maria bebådelse med budskap

Bilder av jungfru Marias bebådelse spreds under senmedeltiden för att få folk att gifta sig i kyrkan.
Publicerad
**Maria bebådelse**. Notera skorna som varken tillhör Gabriel eller Maria.
Bild: Mia Åkestam

Under senmedeltiden propagerade kyrkan för kyrklig vigsel, vilket inte var det vanliga. I det äldre svenska samhället ingicks äktenskap genom en världslig, men juridiskt bindande, överenskommelse. På 1400-talet kämpade kyrkan för att få mer inflytande, och vigseln skulle flyttas in i kyrkan. Ett viktigt element var bilden av Maria trolovning som spreds i kyrkorna. Ett annat exempel är den bild av ärkeängeln Gabriel och Maria där man ser ett par skor intill en säng i bakgrunden.

– De syftar troligen på äktenskapet, säger Mia Åkestam, som är konstvetare vid Stockholms universitet.

Under medeltiden var bildmeditation ett sätt att ta del av Bibelns budskap.

– I en tid då läskunnigheten inte var så utbredd, spelade bilder en stor roll, säger Mia Åkestam.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor