” Panta rei ”

Hans Ruin väljer Herakleitos
Publicerad
**Hans Ruin** är professor i filosofi vid Södertörns högskola.
Bild: Södertörns högskola

När och var börjar egentligen filosofin? Det beror på hur den definieras. Om man med ”filosofi” menar frågandet efter grunder, orsaker och sammanhang, så finns ingen anledning att låsa den till en viss epok eller plats. Men om man med filosofi menar den tankekultur som uttryckligen benämner sig själv som just filosofia, grekiskans ord för ’kärlek till visdom’, då har den en begynnelse: de grekiska stadsstaterna runt år 500 före vår tideräkning. Det första kända omnämnandet av ordet möter vi hos Herakleitos från Efesos (ca 540–460 f.Kr.) som talar om hur ”de visdomsälskande (filosofous) måste vara riktigt goda utforskare av mycket”. Herakleitos är framför allt känd för två sentenser: ”Allt flyter”, eller på grekiska panta rei, och ”Man kan inte stiga ner två gånger i samma flod”. Sannolikt härrör dock inget av dessa påståenden från honom själv, utan från Platon som i dialogen Kratylos ironiserar över flödets och förändringens filosof. Från Herakleitos finns dock ett annat citat som på ett mer poetiskt sätt fångar erfarenheten av alltings pågående rörelse och förändring: ”Runt dem som stiger ner i samma floder flyter ständigt annat vatten till.” Då blir utmaningen att finna det mått som ändå låter oss orientera oss på livets flod. Därför är Herakleitos inte bara flodens och rörelsens tänkare utan också tänkaren av logos, av ordning, ord och förnuft. Ur denna spänning föds filosofin, och i den lever den alltjämt.

*Hans Ruin*

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor