Vår buckliga planet

Publicerad

Bild: ESA

Så här skulle vår glob se ut om endast gravitationskraften fick råda och hela globen formades av dess inverkan. Modellen är en så kallad geoid, och den ojämna formen beror på att gravitationen varierar beroende på skillnader i densitet i olika delar av planetens kropp. Mätningarna är gjorda av den europeiska satelliten Goce.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor