Nya rön om gamla frön

Publicerad
I Nordiska museets magasin hittar agronomen och forskaren Matti Wiking Leino en frösamling som har vilat i dammiga burkar i över hundra år. Han bestämmer sig för att plantera dem för att se om de fortfarande kan gro. Efter mycket möda blir hans belöning en liten akaciaplanta. På burken som fröna låg i står namnet Oskar Theodor Sandahl – vilket förstås väcker författarens nyfikenhet. Vi får följa frösamlingens historia genom botaniska samlingar, dammiga lagerlokaler, olika museers uppgång och fall ända tillbaka till 1856, då läkaren och botanikern Sandahl beslutade sig för att, trots sviktande hälsa, företa en lång äventyrlig resa till Egypten där fröna och andra naturalier samlades in. Sandahls liv och livsverk finns dokumenterat genom brev till anhöriga och genom hans vetenskapliga publikationer och tidningsartiklar. Författaren använder dem för att en skildra hur Egypten och andra exotiska resmål framstod för en europé vid 1800-talets mitt. Vi får även en skildring av det vetenskapliga och kulturella livet i Stockholm under samma period. Om du har ett brinnande intresse för allt som berör frön, så får du ditt lystmäte i det avslutande kapitlet. Vi andra kan med gott samvete hoppa över det.

Den egyptiska akacians långa dvala

Wiking Leino, Matti
Nordiska museets förlag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor