Nobelpristagare nobbar traditionell undervisning

Publicerad
**Lär sig**. Att försöka lösa problem ger bättre kunskaper än traditionell katederundervisning.
Bild: Håkan Lindgren / Scanpix

Carl Wieman, Nobelpristagare i fysik och engagerad universitetslärare, ville visa att modern undervisning fungerar. Han delade upp sina fysikstudenter i två grupper. Den ena gruppen fick lösa problem i små grupper, och när fel uppstod redde de ut missförstånden under ledning av klassläraren. Den andra gruppen fick traditionell katederundervisning.

Den grupp som tränats i aktiv problemlösning fick sedan mer än dubbelt så många rätt på ett fysikprov, jämfört med den traditionellt undervisade gruppen. De blev också mer engagerade i fortsatta studier och önskade fortsätta på samma vis resten av sin studietid.

– Detta är något vi länge vetat men förbisett, kommenterar Wieman sina resultat.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor