Nu kommer lasertändstiftet

Små, kraftfulla lasrar kan ersätta tändstift i explosionsmotorer.
Publicerad
**Ny gnista**. Det nya lasertändstiftet (överst) kan ersätta konventionella tändstift (nederst) och ge effektivare förbränning.
Bild: Takunori Taira

Bättre bränsleekonomi och mindre utsläpp av kväveoxider – det blir resultatet när blandningen av bränsle och luft i en bilmotor antänds av laserpulser i stället för av gnistor från ett tändstift.

Fokuserat laserljus kan antända magrare bränsleblandningar än vad tändstift klarar av utan att nötas ner. Och magrare bränsleblandning betyder lägre utsläpp av kväveoxider. Ytterligare en fördel är att laserstrålarna kan riktas in mot olika djup i bränsleblandningen, vilket ger en snabbare och mer effektiv förbränning.

Tidigare var lasrar av nödvändig kaliber för stora för att få plats i en bilmotor. Men nu har japanska forskare byggt lasrar av keramiska pulver. De är tillräckligt kraftfulla, men ändå så små att de ryms på samma utrymme som ett vanligt tändstift.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor