Rekordlång fångst av antimateria

Antiatomer fångade i mer än sexton minuter.
Publicerad
**Cern**. Här, i det stora partikellaboratoriet vid Genève, fångades antipartiklarna.
Bild: Ch. Balle

En forskargrupp vid Cern i Genève har lyckats skapa 300 atomer av antiväte och hålla dem kvar i en fälla i 1 000 sekunder, alltså drygt 16 minuter. Det är tillräckligt lång tid för att hinna undersöka deras egenskaper och – så småningom – finna den lilla avvikelsen som gjort vår värld möjlig.

Antimateria ska enligt teorin vara en perfekt spegelbild av materia. Men vore perfektionen verkligen fulländad borde vi inte finnas här: materia och antimateria som skapades i exakt samma mängder vid världens ursprung skulle ha förintat varandra. Så hände ju inte, alltså måste en liten avvikelse finnas. Men det har varit svårt att få fram tillräckligt många atomer av antimateria för att kunna studera dem. Nu har forskarna kommit en liten bit närmare genom att slå rekordet från i höstas då man fångade 38 antiatomer under en femtedel av en sekund.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor