Vad händer med ljuset när universum växer?

Publicerad

**Fråga:** Bakgrundsstrålningen i universum är ju ljus från big bang. Men eftersom ljusvågen har tänjts ut av universums expansion under 13,7 miljarder år, är det inte synligt som ljus längre. Nyligen läste jag att man med nya teleskop har lyckats observera några av de man tror vara de tidigaste galaxerna. Har man detekterat galaxerna på annat sätt än som synligt ljus?

*Ivar Suneson*

**Svar:** Fenomenet att ljusets våglängd tänjs ut när universum expanderar kallar vi för rödförskjutning. Det synliga ljuset har omvandlats till infrarött ljus, som vi inte kan se. Ljuset från de tidiga galaxerna har man i stället detekterat med infraröda teleskop.

Den strålning som kommer från tiden strax efter big bang har tänjts ut ännu mer. Där är våglängden i dag så lång att strålningen har hamnat i radioområdet. Det man kallar för universums bakgrundsstrålning är alltså radiovågor.

*Erik Zackrisson, docent vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.*

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor