Mystiskt chiffer från 1700-talet löst

Språkforskare vid Uppsala universitet har dechiffrerat en hemlig text från 1730-talet.
Publicerad
**The Copiale cipher**. Så heter det mystiska dokument från 1730-talet som nu är dechiffrerat.
Bild: Uppsala universitet

Ett dokument på 105 sidor som länge förbryllat forskare har nu dechiffrerats. Det är skrivet med såväl latinska som grekiska bokstäver, diakritiska tecken samt mystiska symboler.

Forskarna visste från början inte vilket språk som låg bakom chiffret, men det visade sig vara tyska. De latinska tecknen stod för mellanslag, vilket vilseledde forskarna till en början.

Manuskriptet visade sig härröra från de så kallade okulisterna, ett hemligt sällskap vars syfte bland annat var att kartlägga frimurarnas hemliga ritualer. Namnet syftade på deras intresse för seendet och kunskapen om ögat.

Innehållet i manuskriptet studeras nu av idéhistoriker, eftersom texten innehåller information om hemliga sällskap och deras inflytande på den amerikanska och franska revolutionen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor