Vad sysslar Sixten med numera?

Använd bara sunt förnuft så löser du månadens Hjärnbruk!
Publicerad

Bild: Kenneth Andersson
Sixten har varit intresserad av naturen så länge han kan minnas. Redan i tidiga tonåren var han engagerad i olika lokala miljöfrågor. Han var både fältbiolog och amatörastronom. I gymnasiet fick han hedersuppgiften att ansvara för skolans stora samling av pressade växter. Så småningom skaffade han sig en högskoleutbildning i biologi och miljökemi. Här nedan följer fyra påståenden om vad Sixten jobbar med i dag. Din uppgift är att för vart och ett av dem avgöra hur troligt det är att de stämmer. Använd denna tiogradiga skala: 9 Nästan säkert, 8 Synnerligen sannolikt, 7 Mycket sannolikt, 6 Ganska sannolikt, 5 Fullt möjligt, 4 Tänkbart men inte så sannolikt, 3 Ganska osannolikt, 2 Mycket osannolikt, 1 Verkligen osannolikt, 0 Helt osannolikt. 1. Sixten arbetar på ett multi­nationellt kosmetikaföretag. 2. Sixten är gymnasielärare. 3. Sixten säljer livförsäkringar. 4. Sixten är gymnasielärare och aktiv i Naturskyddsföreningen. Informationen om Sixtens bakgrund ger givetvis inte avgörande kunskap om vad Sixten sysslar med numera, men försök i alla fall!

Facit

Det kluriga här gäller bedömningen av alternativen 2 och 4. I problem av denna typ svarar många att alternativ 4 är mer sannolikt än alternativ 2. Det är dock inte logiskt möjligt. Sannolikheten för att en person är både gymnasielärare och aktiv inom Naturskyddsföreningen (alltså uppfyller två villkor samtidigt) kan inte vara högre än sannolikheten för att personen bara är gymnasielärare (uppfyller endast ett villkor). Om Sixten är både gymnasielärare och aktiv inom Naturskyddsföreningen (alternativ 4) så är han ju gymnasielärare (alternativ 2), medan det motsatta inte gäller. Om du svarade att alternativ 2 är troligare än alternativ 4 har du alltså lyckats lösa detta Hjärnbruk!

Ledtråd

Kan det finnas något logiskt misstag som är möjligt här?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor