Jordlik planet har trillingsol

Publicerad
**Tre solar.** Idébild av den jordlika planeten GJ 667Cc (längst ned), med trillingstjärnorna i bakgrunden (överst).
Bild: Carnegie Instit. / UCSC

Astronomer har nyligen gjort en ny överraskande upptäckt av en planet som kretsar runt en stjärna i ett trestjärnesystem. Förutom att detta är sällsynt i sig, är planeten till sin storlek och förmodligen uppbyggnad väldigt lik jorden. Dessutom kretsar den inom sin moderstjärnas beboeliga zon, där vatten kan finnas i flytande form.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor