Tidvattnet hinner inte in i Östersjön

Publicerad

**Fråga:** Varför är skillnader i tidvattennivåer så olika på olika delar av jorden? Det märks knappt på svenska västkusten medan höjdskillnaden kan vara flera meter på andra delar av jorden.

*Christina*

**Svar:** De flesta kuster har tidvatten två gånger om dagen. Tidvatten är en vågrörelse som skapas i takt med att månen rör sig runt jorden. Men även solens dragningskraft har inverkan. Tillsammans skapar krafterna olika starka tidvatten beroende på det inbördes avståndet mellan solen, månen och jorden. Detta förändras under en månad, då månen genomgår sin cykel, och under ett år, då jorden befinner sig olika långt från solen.

Samtidigt hindrar kontinenterna och de djupa havsbassängerna vattnet från att röra sig obehindrat runt jordklotet. Dessutom spelar den lokala geografin en stor roll för hur tidvattnet ser ut på en specifik plats. I till exempel en vik som smalnar av kommer tidvatteneffekten att förstärkas, eftersom vågen tvingas upp då den får allt mindre plats. Ett exempel är Bristol-kanalen mellan Wales och England, där tidvattnet kan bli 15 meter.

I Östersjön finns det däremot knappt något tidvatten alls, eftersom sunden in är väldigt smala. Vattnet hinner helt enkelt inte flöda in och ut.

*Daniel Hansson, oceanograf vid Göteborgs universitet.*

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor