Varför samlar ni på lumparhistorier?

Den svenska värnplikten har blivit historia. Nu dokumenterar Armémuseum svenska folkets berättelser om månaderna på luckan, i fält eller till sjöss. Anna Maria Forssberg är intendent på museet och ansvarar för dokumentationen.
Publicerad
**Minnesvärt?** Fältlivet intresserar många, i alla fall i efterhand.
Bild: Armémuseums arkiv

###Vad handlar projektet om?

– Att ta ett helhetsgrepp på värnpliktens historia. Vi har öppnat en sajt där allmänheten kan gå in och svara på frågor och berätta om sin värnplikt. Dessutom kommer vi att genomföra ett tjugotal djupintervjuer med personer som berättar om sin värnplikt. Vi samarbetar med forskare från flera universitet och högskolor, som bidrar med analyser av intervjuerna samt med ny forskning om värnplikten. Det hela ska bli en utställning som öppnar 2014.

###Varför?

– Nu när värnplikten är avskaffad så blir den historia som vi bör dokumentera medan det finns personer som minns den. Det blir en viktig insats för framtida forskning. Dessutom har vi omkring 60 000 föremål med koppling till värnplikten. Vi behöver berättelser och kunskap om alla dessa föremål.

###Vilka reaktioner har ni fått?

– Intresset har varit enormt! Redan har 1 000 personer fyllt i webbenkäten, som är rätt omfattande. Vi har fått massor av utförliga berättelser, där vi sett flera tendenser. Många nämner några typiska militära vandringsmyter, som att det skulle ha funnits ett särskilt bögkompani på Gotland, vilket förstås inte stämmer. Eller om att de skulle ha fått ett medel i maten som minskade sexlusten. Många berättar också om befäl som varit extra hårda, men som förlorat sin auktoritet eller visat sig mänskliga.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor