Ett extra skolår förlänger livet

Övergången från folkskola till nioårig grundskola kan användas för att mäta effekten på livslängden. Den var positiv.
Publicerad
**Skolstart**. Förstaklassare på Dammfriskolan i Malmö, den 28 augusti 1959.
Bild: Skånereportage / IBL Bildbyrå

Sambandet mellan utbildning och hälsa är välkänt: högutbildade lever längre. Nu har forskarna gått ett steg längre och kunnat se att det handlar om ett orsakssamband – längre utbildning ger faktiskt ett längre liv. Det menar forskare vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, som har undersökt övergången från folkskola till nioårig grundskola.

Under 1949–62 övergick vi successivt till den nya nioåriga grundskolan i Sverige. Tanken med undersökningen var att utvärdera effekterna för eleverna, främst från inlärningssynpunkt. Men vad forskarna i dag har gjort är att även analysera utfallet för hälsa och livslängd.

Eftersom barnen inte själva fick välja skolform under övergångsperioden, kan reformen liknas vid ett enormt experiment. Analysen omfattar över en miljon individer och över 90 000 dödsfall.

De barn som fick det extra skolåret levde i genomsnitt fyra månader längre än de som inte gick detta extraår, och löpte 4 procent mindre risk att dö i förtid efter 40 års ålder. Det handlar rent konkret om minskad risk att dö i bland annat lungcancer och olyckor.

– Fler har blivit benägna att läsa vidare till gymnasium, och i förlängningen kunnat få bättre jobb med högre lön och en bättre social position. Och vi vet sedan tidigare att sådana faktorer ger bättre hälsa. Längre utbildning ger dessutom individen mer kontroll över olika livssituationer, säger Anton Lager vid Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa, Stockholms universitet och Karolinska institutet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor