Konstbevattning höjer havsytan

När vi använder grundvatten flyttas det till haven.
Publicerad
**Ökar**. I dag konstbevattnas 20 procent av världens jordbruksmark, en fördubbling sedan 1960-talet.
Bild: Gary Smith / AGE / Scanpix

Under de senaste 50 åren har havsnivån stigit med 1,8 millimeter per år. Smältande polarisar och glaciärer – en följd av global uppvärmning – står för ungefär 1,1 millimeter. Men forskarna har haft svårt att förklara vad som orsakar den resterande höjningen på 0,7 millimeter.

Nu tycks dock ett japanskt forskarteam ha hittat svaret. Med hjälp av mätningar och datorsimuleringar har de beräknat den globala vattenanvändningen på land, samt hur stor del av landvattnet som i slutänden hamnar i haven. Det visar sig att vår användning av grundvatten höjer havsnivåerna med hela 1,1 millimeter, och att en stor del av den höjningen beror på konst­bevattning. En stor del av det vatten som sprids på åkrarna hamnar nämligen i floder eller avdunstar och faller sedan som regn i haven. Konstbevattning medför alltså att vi flyttar stora mängder grundvatten till haven.

Men det finns även en process som motverkar detta. Dammar och vattenmagasin som fylls med hjälp av floder stoppar vattenflödet till haven. Enligt forskarnas beräkningar kan sådana åtgärder sänka havsnivåerna med 0,4 millimeter. Kvar blir alltså de 0,7 millimeter som behövdes för att förklara de årliga havsnivåhöjningarna på 1,8 millimeter.

Forskarna, som publicerar sina resultat i tidskriften Nature Geoscience, varnar för att vårt ohållbara nyttjande av grundvatten kan utvecklas till ett globalt miljöproblem.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor