Mediebilden hotar hajar

Dagspressen beskriver oftare hajar som farliga rovdjur än som offer för vår rovdrift.

Publicerad

Ung haj med skador efter fiskeredskap.
Bild: Istock

Fiskindustrin dödar årligen 30–100 miljoner hajar. Antalet hajattacker med dödlig utgång ligger på ungefär fem per år. Ändå är det vanligare att dagspressen beskriver hajar som farliga rovdjur än som offer för vår rovdrift.

Ett internationellt forskarteam har analyserat amerikanska och australienska dagstidningars hajartiklar under perioden 2000–2010. Hela 52 procent av artiklarna handlade om hajattacker på människor. Endast 11 procent handlade om bevarande av hajar. Vithajar, tjurhajar och tigerhajar var de vanligaste arterna i artiklarna, det vill säga de arter som anses vara farligast. Men bara två av de 68 arter som finns på den internationella rödlistan över hotade arter nämndes.

Forskarna konstaterar att dagspressen skapar en negativ bild av hajar och deras funktion i ekosystemen, något som kan försvåra bevarandet av de här arterna.

Studien är publicerad i tidskriften Conservation Biology.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor