Så små att det inte går att bli mindre

Publicerad

Jag har förstått att Higgs är den minsta partikeln. Men den sönderfaller nästan omedelbart till andra partiklar. Hur kan den minsta partikeln sönderfalla?  

Joachim Ferraresi

Svar: Det går inte att tala om en ”minsta” partikel, eftersom alla elementarpartiklar, till exempel kvarkar, leptoner och kraftbärare, är minst. Elementarpartiklarna kan ses som punktformiga, utan utbredning i rymden – oändligt små punkter.

Även om de inte har någon utbredning, har elementarpartiklarna en massa och denna skiljer sig väldigt mycket åt mellan partiklarna. Topp-kvarken har högst vilomassa, 173 GeV/c², vilket motsvarar massan hos en guldatom. Higgs partikel har näst störst vilomassa, 125 GeV/c², vilket motsvarar vikten hos en tenn­atom. Den lättaste partikeln är fotonen (ljuset), och den väger ingenting.

Higgs partikel kan sönderfalla till elementarpartiklar som har en lägre vilomassa, bland annat till bottenkvarkar och till tau-leptoner, som är en kusin till elektronen.

En tung partikel kan alltså sönderfalla till ett antal lättare partiklar, men den tunga partikeln är varken större eller mindre än de lättare partiklarna.

Richard Brenner, professor  i fysik, särskilt högenergifysik, vid Uppsala universitet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor