Hård ton om invandring i Sverige för 20 år sedan

Ramarna för invandringsdebatten har förändrats – det illustreras av en artikel i Dagens Nyheter från 1990.

Publicerad

”Sätt tak på invandringen” – så löd rubriken på en debattartikel av diplomaten Sverker Åström, som publicerades i Dagens Nyheter den 25 augusti 1990. ”Sverige kan självfallet inte ta emot alla eller ens en bråkdel av dem som vill slå sig ner här”, hävdade han. Därför borde nya, strängare kriterier för invandring sättas upp, annars riskerade Sverige svåra sociala och ekonomiska problem.

Det borde ställas krav på invandrarna, till och med i kulturellt hänseende. Man skulle alltså även ”bedöma om han eller hon kommer från ett land eller en kultur vars seder och bruk är så väsensfrämmande att en någorlunda harmonisk anpassning är svår eller omöjlig”.

Man borde också kontrollera om personer som vill invandra till Sverige har ett kriminellt förflutet, och om han eller hon är villig att ”bli en lojal medlem av det svenska samhället”.

– Den pågående svenska invandringsdebatten hämmas av två myter, säger Andreas Johansson Heinö, statsvetare vid Göteborgs universitet.

– För det första att det har varit tabu att kritisera invandring och för det andra att det pågår en anpassning till ett mer invandringsfientligt språkbruk. Båda myterna punkteras snabbt när man läser gamla debattsidor, vilket Sverker Åströms artikel är ett tydligt exempel på.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor