Håll ögonen på barnen i sommar

Drunkningsolyckorna har minskat kraftigt i Sverige. Men fortfarande är det den vanligaste dödsorsaken för barn i åldern 1–6 år.

Publicerad

Bild: Istock

I slutet av 1800-talet drunknade omkring 1 000 personer om året i Sverige. I dag ligger siffran strax under 100. Eftersom Sveriges befolkning har fördubblats under denna tid så är minskningen mycket kraftig. Orsaken är förstås ökad simkunnighet och insikter i vattensäkerhetsfrågor.

– Även andelen barn bland dem som drunknar i Sverige under 1900-talet har minskat, säger Staffan Janson, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Han slutförde häromåret en dokumentation av drunkningsfall bland barn i Sverige under åren 1998 till 2007. Drunkning på badplatser, i dammar och egna pooler är vanligast, i samband med att tillsynen har brustit. Även dåliga isar och hemmets badkar är farliga platser. Men inte ett enda barn under undersökningsperioden drunknade i samband med båtfärder, vilket tyder på att flytvästar och övervakning fungerar till sjöss.

Genomsnittligt antal drunknade i Sverige per år sedan 1960-talet.

Däremot är barn till ensamstående föräldrar kraftigt överrepresenterade, liksom barn med invandrarbakgrund. Omkring 35 procent av barnen som drunknar i Sverige har annat ursprungsland än Sverige. Det finns en stor överrepresentation av barn från Mellanöstern, enligt en studie av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik sker de flesta drunkningsolyckorna i Sverige under juli och augusti, och omkring 70 procent av offren är män.

Internationell statistik från WHO visar att drygt 1 000 personer drunknar varje dag i världen. Hälften av dem som drunknar är barn under 15 år. Drunkningsdöden drabbar främst fattiga och lågutbildade, och över 95 procent av dem som drunknar bor i låg- och medelinkomstländer.

– Globalt sett är drunkning ett jätteproblem, särskilt i fattiga länder. I ett land som Bangladesh drunknar 50 barn om dagen. Det som hjälper bäst är utbildning och ett utvecklat risktänkande, det vill säga medvetenhet om vikten av flytvästar, simkunnighet och inte minst tillsyn, säger Staffan Janson.

Enligt Gapminder, folkhälsoprofessorn Hans Roslings databas, så är drunkningsdöden mest utbredd i Afrika söder om Sahara. I många av dessa länder ligger siffran på 10–25 drunknade per 100 000 invånare och år. Värst drabbat är Somalia. Länder som Kina och Ryssland ligger på 10, Indien på 7 – medan Sverige har 1 drunknad per 100 000 invånare och år.

– Simkunnighet är förstås viktigt, men för mindre barn är konstant övervakning det enda säkra skyddet, säger Staffan Janson.

Smarta simmar tidigt

Enligt en australiensisk studie som publicerades häromåret har barn som lär sig simma tidigt, före fem års ålder, även senare bättre motorik och presterar bättre i matematik. Man undersökte 7 000 barn och de tidiga simmarnas bättre förmågor hade ingen koppling till andra socioekonomiska faktorer. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor