Solens atmosfär utforskas med komet

Genom att följa kometens svans kunde forskarna studera solens magnetfält.

Publicerad
En bild av solens kraftfält, där de orange fältlinjerna sträcker sig ut mot rymden och de blå böjer tillbaka mot solytan. Den rosa linjen visar kometens bana.
Bild: NASA

Kometen Lovejoy, som föll mot solen i december 2011, gav viktiga upplysningar om solens atmosfär – den så kallade solkoronan, som sträcker sig miljoner kilometer ut i rymden. Den är så het och så våldsam att inga rymdsonder kan vistas i dess närhet. Men när kometen föll in mot solytan följde forskarna vid Nasa uppmärksamt kometens svans, vars rörelser påverkades av koronans magnetiska fält. På så sätt kunde två olika sorters fältlinjer urskiljas – sådana som sträcker sig ut mot rymden, och sådana som böjer tillbaka mot solytan.

Forskare tror att solens magnetfält ligger bakom den extrema hettan i koronan, som är närmare tre miljoner grader – jämfört med solytans ”ynka” 6 000 grader. Att vi ändå ser den gula solytan och inte koronan beror på att koronan är mycket glesare. Koronan syns däremot tydligt vid en solförmörkelse.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor