Människan ur ett evolutionärt perspektiv

Publicerad

Om du tror på gud eller kreationism, eller om du tvivlar på evolutionsläran i största allmänhet, då ska du nog inte läsa den här boken. Johan Frostegårds Nästan allt om människan innehåller nämligen evolutionära förklaringar till det mesta som gör oss till människor: etik, moral, språk, religion och samhällsstruktur. Boken berör kontroversiella frågor som intelligensskillnad mellan folkgrupper och biologiskt betingade skillnader mellan män och kvinnor. Författaren diskuterar även homosexualitet: ”Homosexualitet var fram till ganska nyligen klassificerad som en sjukdom i många länder, vilket jag ser som ett exempel på hur snett det kan gå i medicinen om man inte har ett evolutionärt perspektiv.”

Första upplagan kom ut 2008. Undertiteln var då ”evolutionen, generna, moralen och lite till”. I den nya omarbetade och utvidgade upplagan, avslutas undertiteln med ”mycket mer”. Det är en passande titel; till och med bankkriser och ekonomiska bubblor får evolutionära förklaringar – Johan Frostegård är läkare och forskare, men har även studerat ekonomisk historia och nationalekonomi. Med saklig ton avfärdar författaren nationalekonomen Adam Smiths teorier om den osynliga handen, där egenintressen gynnar kollektivet och leder till en reglerad marknad. Johan Frostegård jämför med ett av de främsta missförstånden gällande evolutionen: att den leder till balans och harmoni mellan organismer och miljö.

Johan Frostegårds resonemang är övertygande utan att vara mästrande. Han blandar elegant historiska tillbakablickar med nya forskningsrön. Boken är lättläst, trots komplexa ämnen. Ärftliga sjukdomar och dess behandling får stort utrymme, och även här får författarens eget skrå motta viss kritik. ”Bristfälliga kunskaper i evolutionsteori har skapat problem och även rena misslyckanden i medicinsk behandling och praxis. Ett exempel är infektionssjukdomar som överbehandlats med antibiotika”.

Författaren redogör även för de motsättningar som finns bland evolutionsforskarna, exempelvis hur stor roll generna spelar i urvalsprocessen. En annan kontrovers gäller gruppselektionen, som både har förespråkats och avfärdats sedan Darwins dagar.

Nästan allt om människan

Johan Frostegård
Karolinska institutet university press

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor