Hur kommer människan att utvecklas?

Mänskligheten har satt många av evolutionens verktyg ur spel. Vi botar många sjukdomar, vi lever inte längre nära rovdjur et cetera. Hur kommer mänsklig evolution att se ut i framtiden? /Lars Nordgren

Publicerad

Dålig syn är inte längre en livsavgörande faktor. Däremot tycks det finnas ett samband mellan IQ och risken att dö i förtid.
Bild: Getty images

Svar av Patrik Lindenfors, forskare i biologisk och kulturell evolution vid Institutet för framtidsstudier och Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet

Evolution är förändringar i genfrekvenser i en population över tid – hur vanliga eller ovanliga olika genetiskt influerade egenskaper blir. Den förändringsprocessen avstannar aldrig. Det som förändras är vilka faktorer som är avgörande.

I välfärdsstater har mänskligheten satt en hel del av evolutionens verktyg ur spel. Till exempel är god syn en överlevnadsfördel för både jägare och samlare. Men numera kan vi korrigera de flesta synfel med glasögon och operationer, så dålig syn är inte längre en livsavgörande faktor. Vi kan dessutom handskas med många sjukdomstillstånd. Till exempel får ungefär 7 procent av oss blindtarmsinflammation under vår livstid, ett tillstånd som tidigare hade hög dödlighet. Om denna urvalsprocess i stället fått fortgå är det sannolikt att framtidens människor sluppit att ha en blindtarm.

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Så vad är avgörande nu? Som påminnelse sker urval baserat på egenskaper som påverkar överlevnad och/eller reproduktion. Ibland kommer de här faktorerna i konflikt, som till exempel egenskapen att ta stora risker, som kan påverka överlevnaden negativt men som samtidigt kan ses som något attraktivt och spännande hos en partner.

En faktor som ofta diskuteras är intelligens. Flera studier har visat på en positiv effekt av hög IQ för överlevnad. Sammantaget indikerar dessa att en IQ på en standardavvikelse över genomsnittet (115) reducerar risken att dö i förtid med strax över 20 procent. Studier på reproduktion indikerar å sin sida att denna inte är kopplad till graden av utbildning hos kvinnor, men att välutbildade män får fler barn, i alla fall i Sverige. (Utbildningsnivå används här som ett proxy-mått på intelligens.)

Studier på IQ är politiskt ömtåliga, hett omdebatterade och av varierande kvalitet. Men om hög intelligens kommer att fortsätta premieras långt in i framtiden kan vi förvänta oss allt intelligentare människor i framtiden. Å andra sidan kanske vi just nu tar bort fördelen med att ha hög intelligens i och med AI-utvecklingen.

Problemet med att försöka förutsäga vår evolutionära framtid är att mänsklig kultur förändras långt snabbare än vår biologi evolverar.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor