Allmänbildande sammanfattning av 1900-talet

Publicerad

Jag gissar att alla inte kastar sig över en rapport från Statistiska centralbyrån, men denna lilla skrift är en mycket läsvärd demografisk sammanfattning av det svenska 1900-talet. Författarna har samlat statistik över ett antal kohorter – människor födda samma år – från 1905, 1915, 1925, 1935 och så vidare fram till 1985. Genom att jämföra dessa grupper – när de fick barn, hur de utbildade sig och liknande – går det att få fram en sifferspäckad bild av Sveriges förändring under det förra seklet.

Gillar man inte diagram, tabeller och statistik ska man inte öppna boken – men om man är nyfiken på det omvälvande 1900-talet så är boken ett litet fynd. Vem visste att nio procent av pojkarna som föddes 1905 – min morfars och farfars generation – dog under sitt första levnadsår? Det är inte långt ifrån nivån i Somalia i dag. Eller att kohorterna födda 1935 och 1945 hade den lägst uppmätta dödligheten i infektioner om man jämför dödsorsaker bland 40-åringar? Bland senare generationer har infektionsdödligheten ökat igen. Och så vidare. Här finns siffror över invandring och utvandring, trångboddhet, familjetyper, barnafödande, skilsmässor och livslängd. Garanterat allmänbildande. Rapporten finns att ladda ned gratis på www.scb.se, om man kan tänka sig att läsa på skärmen.

Generationer genom livet

Inger Eklund & Eiwor Höglund Dávila
Statistiska centralbyrån

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor