Eget arbete får underkänt

Publicerad
Sveriges relativa resultat jämfört med genomsnittet för de 25 länder som deltagit i samtliga Pisa-undersökningar i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
Bild: Pisa-studien

Talet om individualisering i den svenska skolan har ofta kommit att innebära eget arbete, det vill säga motsatsen till katederundervisning. De senaste decennierna har denna form av lärande blivit allt vanligare. Men mycket tyder på att det har lett till försämrade resultat.

– Vid eget arbete måste eleverna själva sortera, analysera och till och med planera studierna. Det missgynnar svaga elever som lämnas ensamma med uppgifter de kanske inte förstår, säger Joanna Giota, pedagogisk forskare vid Göteborgs universitet.

Hon har på uppdrag av Skolverket och Vetenskapsrådet gått igenom 43 svenska avhandlingar och artiklar inom utbildningsvetenskap från åren 2000–2010.

”Studierna som har granskats visar bl.a. att de former av individualisering som tillämpas i de svenska klassrummen, eller sätten att introducera dem, snarare begränsar än skapar utrymme för elevers lust, nyfikenhet och egna intressen, och att de inte heller alltid har de positiva konsekvenser som skolan har tänkt sig”, skriver Joanna Giota i sin sammanfattning.

Hon menar att resultaten av individualiseringen är tvärt emot vad man väntat sig.

– Det är resurskrävande att bedriva undervisning på individuell basis. Det har man nog inte insett, säger hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor