Hjärnan dök upp för 3600 år sedan

När förstod man att det är med hjärnan vi tänker och känner?

/Tor

Publicerad

Svar: Den första gången i människans historia som ordet hjärna har hittats skrivet lär vara i form av hieroglyfer i egyptiska papyrusrullar från omkring år 1600 f.Kr. Där beskrivs även diagnos, symtom och prognos för två patienter med skallfrakturer. Ungefär 400 år f.Kr. beskrev ”läkekonstens fader” Hippokrates hjärnan som det organ till vilket våra upplevelser, känslor och rörelser är kopplade. Hippokrates insåg även att en rad sjukliga sinnestillstånd kunde tillskrivas störningar av hjärnans funktion.

Denna kunskap blev dock inte allmänt spridd, och det var först långt senare som människan vann djupare kunskap om den friska och sjuka hjärnan. Detta skedde successivt, framför allt under förra århundradet, dels genom insikten att hjärnan innehåller nervceller som via sina nervtrådar är sammankopplade genom så kallade synapser i komplicerade nätverk, dels genom att observera vilka bortfallssymtom som uppstod när olika delar av hjärnan skadades.

Först i modern tid har vi fått de redskap som krävs för att med allt större precision förstå hur hjärnan fungerar och hur vi tänker. I dag sker forskning på alla nivåer, från molekylära och genetiska studier till avbildningar av vår egen aktiva hjärna, med till exempel funktionell magnetkamera.

/Lars Olson, professor i neurobiologi, Karolinska institutet

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor