Därför minns du inte din barndom

Den starka tillväxten av nervceller under de första levnadsåren gör att små barn har lätt att lära sig nya saker – till priset av att de glömmer snabbt.

Publicerad
Trots intensiva upplevelser försvinner många minnen från vår barndom.
Bild: Istock

En kanadensisk forskargrupp har i en serie experiment visat att nybildning av nervceller i den innersta delen av hjärnans hippocampus bidrar till glömska. Sådan nybildning av nervceller, så kallad neurogenesis, är som mest intensiv hos små barn – och ungar till många andra däggdjur. De kanadensiska forskarna utsatte musungar och fullvuxna möss för den obehagliga upplevelsen att få elstötar via tassarna. Musungarna, som har en intensiv nybildning av nervceller, glömde händelsen efter en vecka. Men de fullvuxna mössen, med mindre neurogenes, mindes upplevelsen i sex veckor. När forskarna minskade neurogenesen hos musungarna dröjde minnet kvar under en längre tid. Forskarna testade därefter att öka neurogenesen hos de äldre mössen, genom att låta dem springa i ett hjul. Fysisk träning leder enligt tidigare studier till ökad neurogenes i hippocampus. Som väntat fick de äldre mössen då ökad inlärningsförmåga, och de blev också mer glömska.

– Det här är direkta bevis för att neurogenes bidrar till glömska, och glömska har en god sida, för den ger plats för ny inlärning, säger Eric Hanse som är professor i neurofysiologi vid Sahlgrenska Akademin i Göteborg.

Sigmund Freud var en av de första som spekulerade om orsaken till barndomsglömska. Han föreslog att barn stuvade undan tidiga minnen på grund av deras laddade sexuella innehåll. Andra har spekulerat i att minnesförlusten skulle bero på att språket ännu inte utvecklats. Men dessa förklaringsmodeller förklarar inte varför många andra däggdjur också glömmer sin barndom. Dessutom har små barn faktiskt väldigt bra minne, och kan minnas många detaljer om vad de gjorde för någon månad sedan. Men efter några år är minnena borta. De kanadensiska forskarna har nu en förklaring till varför.

 Nybildade nervceller i hippocampus


Bild: Jason Snyder
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor