Litium skyddar hjärnan mot farlig strålning

Barn som strålbehandlas för hjärntumör får ofta bestående men, eftersom strålningen även skadar hjärnans friska celler. Svenska forskare kan ha hittat ett skydd.

Publicerad
Nervceller från en mushjärna överlever strålning mycket bättre om de har litium i odlingsvätskan (t.h.) än om de odlas utan litium (t.v.). 
Bild: Giulia Zanini

I dag överlever 80 procent av de barn som drabbas av hjärntumör i Sverige, omkring 80 stycken varje år. Men de betalar ofta ett högt pris. Strålningen mot den växande hjärnan kan ge bestående skador och studier har visat att de barn som överlever till vuxen ålder oftare än andra bor kvar hemma hos föräldrarna. De har även svårare att skaffa arbete och partner än andra.

– Ungefär en tredjedel blir svårt märkta, en tredjedel klarar sig bra och resten hamnar däremellan, säger Klas Blomgren, professor i pediatrik vid Karolinska institutet.

Litium, universums tredje lättaste ämne, har använts kliniskt i 50 år, främst mot psykiatriska sjukdomar som bipolär sjukdom. Nu ser det ut som att litium även kan skydda mot strålningsbiverkningar.

Klas Blomgrens grupp har visat att möss som utsätts för strålning mot huvudet skyddas om de inför och under strålperioden får litium. Hos de möss som får litium nybildas och bevaras fler nervceller, och mössen kan också lättare lära sig nya saker, något som de möss som strålats utan att få litium har problem med. Nu visar en ännu opublicerad studie på råttor samma resultat. Dessutom syns positiva effekter på djurens hormonbalans. Strålning mot hjärnan påverkar hypofysen och hypotalamus, vilket leder till minskad utsöndring av tillväxthormon och sköldkörtelhormon.  

– De råttor som fick litium under strålperioden växte som normalt, och de hade även normala halter av sköldkörtelhormon, vilket var oväntat och väldigt positivt.

Forskarna har även konstaterat att litium inte minskar strålningens tumördödande effekt. Mänskliga cancerceller, från så kallade medullablastom som är vanligt hos barn, skyddas nämligen inte av litium.

I samarbete med barnonkologen Jacques Grill, som är verksam i Paris, förbereds nu en inledande klinisk studie på sammanlagt 80 barn med hjärntumör.

– I gruppen unga vuxna i Sverige är i dag en på 600 överlevare efter barncancer. Den här gruppen fanns inte förut och vi vill verka för att de som överlevt hjärntumör ska ha goda chanser till ett bra vuxenliv och inte vara så isolerade och ensamma. I de fall där mycket strålning behöver ges tror jag att en kompletterande behandling med litium kan vara en del i framtiden, säger Klas Blomgren.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor