Varde materia!

När en partikel möter sin antipartikel förintar de varandra och kvar blir bara en ljusblixt. Nu har en grupp fysiker visat hur man kan göra tvärtom – att skapa materia ur ljus.

Publicerad
Materia ska kunna skapas ur laserljus, enligt ett förslag från en grupp fysiker.
Bild: iStock

Det hände under universums första skälvande stunder. Under cirka 100 sekunder efter big bang omvandlades strålning som då fyllde världsalltet till den materia som byggde upp allt.

Hur det teoretiskt kunnat gå till är känt sedan 80 år tillbaka, då två amerikanska fysiker, John Wheeler och Gregory Breit, visade hur materiepartiklar kan skapas ur ljus. En motsatt process – att omvandla massa till strålning eller energi – har genomförts i till exempel atombomber.

Båda processerna bygger på Albert Einsteins berömda formel E=mc2. Den innebär just att energi kan omvandlas till massa och tvärtom, och anger förhållandet mellan dessa två. Men eftersom ljusets hastighet, c, som är den högsta tillåtna hastigheten, här förekommer i kvadrat, krävs det mycket höga energier hos ljuset för att få fram minsta klump av materia.

I förslaget till hur detta nu kan göras praktiskt ingår starka laserstrålar som riktas in i ett litet hålrum, en guldbehållare tömd på allt. Värmen får hålrummet att fyllas med strålning, vilket påminner om universum strax efter big bang. Den starka laserstrålen som skickas in kolliderar med värmestrålar inne i behållaren och skapar par av elektroner och deras antipartiklar, positroner.

Det är alltså fullt görligt att få fram materia ur ljusstrålar, påpekar forskarna vid Imperial college i London och Max Planckinstitutet i Heidelberg. Nu återstår bara att anta utmaningen och genomföra experimentet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor