Kvantkatten avbildad med ljus som saknas

Ljusstrålarna som lyste mot kattsilhuetten togs bort – sedan fotograferades katten ändå.

Publicerad
Bilderna av den mörka och den gula katten har tagits med ljus som aldrig riktats mot katten. Ljuspartiklarna som nådde kameran var bara på kvantvis sammanflätade med andra ljuspartiklar som faktiskt nuddade vid katten, men som förstördes omedelbart därefter.
Bild: Gabriela Barreto Lemos

Ett nytt kvantkonststycke utfördes nyligen av forskare vid Institutet för kvantoptik i Wien. De lyckades avbilda en katt, utan att ljuset ens snuddade vid den. Forskarna utnyttjade ett känt kvantfenomen, där ljuspartiklarna, fotonerna, flätas samman. På ett oförklarligt sätt vet då den ena partikeln vad den andra gör. Den mot kvantfysiken skeptiske Albert Einstein avfärdade detta som en spöklik verkan på avstånd, något som den klassiska fysiken förbjuder. Ingenting, alltså ingen information, kan fara snabbare än ljuset så det måste ta tid för två partiklar att hålla reda på varandra. Otaliga experiment har dock bekräftat att den kvantfysikaliska avståndsverkan verkligen äger rum.

Det senaste experimentet var att fotografera en kattsilhuett med ljus som inte fanns där. Fotoner av rött ljus blev sammanflätade med gula fotoner. De röda fotonerna sändes mot katten och förstördes. Men kattbilden försvann inte i och med detta. På kvantsätt förmedlades den till de gula fotonerna, och eftersom de var sammanflätade med de röda, så kunde de lämna en bild av katten i kameran.

Kan detta användas på något sätt? Tidskriften Nature, där forskningen publicerades, skriver i sin kommentar att det kanske blir möjligt att i synligt ljus avbilda sådant som vi inte kan se. Sammanflätning fungerar nämligen för allt ljus, även det osynliga. Det kan då tänkas att några mikroskopiska objekt belyses med mycket kortvågiga strålar, medan bilden skapas av ljus med längre våglängder, som våra ögon kan se.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor