Immunförsvaret nollställs mot MS

Enligt en ny svensk avhandling har åtta av tio patienter med MS blivit symtomfria genom transplantation av blodstamceller. Men säkerheten måste utvärderas ytterligare innan metoden får grönt ljus.

Publicerad
Nervcellernas isolering förstörsRunt friska nervtrådar (blå) finns ett isolerande fetthölje (gult), som gör att nervsignalerna färdas cirka 100 gånger fortare. Detta hölje kallas myelin, och bryts ned vid MS.
Bild: Steve Gschmeissner / SPL

Multipel skleros är en autoimmun sjukdom, där kroppens immunförsvar angriper nervsystemet. Orsaken är okänd, och hittills har det inte funnits någon botande behandling. De flesta MS-patienter får i dag livslång läkemedelsbehandling, som på olika sätt dämpar symtomen eller minskar immunförsvarets aktivitet.

Men nu presenteras en behandling som innebär att immunförsvaret nollställs, så att den felaktiga funktionen försvinner. Det sker genom att man först plockar ut blodstamceller från patienten. Därefter behandlas patienten med cellgifter, så att immunförsvaret slås ut. Slutligen återtransplanteras blodstamcellerna, varpå immunförsvaret byggs upp på nytt.

Av de tio första patienterna som behandlades är åtta nu helt fria från sin sjukdom.

– Det blir några spännande år framöver, när vi får följa upp de första patienterna som opererades för tio år sedan. Nu börjar vi få så mycket data att vi kan säga att vi faktiskt botar MS, säger Joachim Burman, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet och författare till den nya avhandlingen.

Operationen kan i dag utföras på samtliga universitetssjukhus i Sverige, men erbjuds än så länge bara till ungefär en procent av alla patienter med MS. Den här typen av ingrepp innebär alltid vissa risker. Den mest kritiska perioden är efter cellgiftsbehandlingen, innan det nya immunförsvaret hunnit byggas upp.

– Det är en drastisk åtgärd, men den verkar vara väldigt lovande i allvarliga fall. Eftersom vi fortfarande är osäkra på eventuella biverkningar som kan uppkomma efter lång tid, är vi fortfarande lite försiktiga med metoden, säger professor Tomas Olsson på Karolinska universitetssjukhuset.

Metoden att nollställa immunförsvaret har också prövats mot andra typer av autoimmuna sjukdomar, till exempel reumatism, Chrohns sjukdom och diabetes. Men hittills har behandling av MS varit mest framgångsrik.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor