Är demokratins guldålder förbi?

Flera undersökningar visar samma sak – den globala demokratiutvecklingen håller på att tappa farten.

Publicerad
Sören Holmberg

Under efterkrigstiden blev världen allt mer demokratisk. Trenden accelererade efter murens fall 1989. Men de senaste 5–10 åren har utvecklingen avmattats. Det framgår av statsvetarprofessorn Sören Holmbergs sammanställning av flera globala demokratimätningar, som han presenterade på SCB:s demokratidag.

Såväl Freedom House som The Economist har demokratindex som visar på en stagnerad eller fallande demokratisering av världen efter flera decennier av framsteg på området. Enligt World values survey minskar i många länder andelen människor som tycker att det är viktigt att leva i en demokrati. Detta är en trend sedan ungefär tio år. Opinionsstudierna i World values survey visar även att gemene man gör samma bedömning som experterna – många anser att det finns färre fullvärdiga demokratier i världen i dag jämfört med för tio år sedan.

En central indikator på demokratins legitimitet är förtroendet för institutioner, till exempel parlamentet. Detta minskar i fler länder än det ökar sedan ett par år tillbaka.

Valdeltagandet är en annan viktig indikator. Det visar hur mycket vi bryr oss om demokratin – dessutom fungerar demokratin sämre ju färre som går och röstar. Även dessa siffror sjunker globalt. De flesta demokratiska länder toppade valdeltagandet för flera decennier sedan, och sedan har det sjunkit. I Sverige hade vi högst valdeltagande år 1976.

Den globala demokratiseringsprocessen har bromsat in. Sören Holmberg menar att denna utveckling måste tas på allvar: ”Vi behöver inte vara alarmistiska – men alerta på vad som sker.”

1 | Vad är det som har hänt?

– En orsak kan vara kvaliteten i outputen, det man så att säga får tillbaka av politikerna, där många ser problem. I många länder ser vi högre arbetslöshet, lägre tillväxt och större klyftor i samhället. Det leder till ett missnöje som kan färga av sig på tilltron till demokratin.

2 | Har demokratins guldålder passerat?

– Nej, men vi ser en tydlig paus i den senaste fasen av demokratisering i världen. Vi trodde att den arabiska våren skulle driva på demokratiseringen i världen – men det blev tvärtom.

3 | Hur kan vi få igång demokratiutvecklingen?

– Genom att försöka få bättre kvalitet i styrsystemen. Det handlar om att bekämpa korruption och få offentlig sektor att fungera. Då ökar tilltron till demokratin också.

4 | Vad kan man säga om framtiden?

– Jag är inte optimist på kort sikt, nej. Men på lång sikt får vi hoppas att den långsiktiga trenden kommer igång igen. Men vi blir fler på jorden och klimatfrågan är ett stort bekymmer. Det ställer större krav på våra institutioner.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor