Parasitmask på väg att utrotas

Effektiva informationskampanjer har bidragit till att kraftigt minska risken att smittas av den meterlånga guineamasken. Om parasiten utrotas blir det andra gången som en sjukdom som smittar människor försvinner sedan smittkoppor utrotades år 1980.

Publicerad
En meterlång guineamask dras varsamt ut ur en pojkes fot. Om masken går av kan resterna orsaka förlamning.
Bild: The Carter Center

I dag återstår endast 126 fall av en sjukdom som drabbade 3,5 miljoner människor för 20 år sedan. Det meddelar välgörenhetsorganisationen Carter Center, som tillsammans med bland annat Världs hälsoorganisationen (WHO) lett arbetet med att utrota sjukdomen. Dracontiasis, som sjukdomen kallas, orsakas av guineamask – en parasit vars larver finns på små vattenlevande planktondjur. Människor som dricker det förorenade vattnet får i sig larverna, som sedan förökar sig och utvecklas till en mask. Masken, som kan bli upp till en meter lång, stannar kvar i kroppen i nästan ett år innan den slutligen tar sig ut genom huden. Vanliga symtom är feber, illamående, kräkningar och diarréer – men oftast är det infektionerna kring det sår som uppstår när masken tar sig ut som är värst. Sjukdomen sprids genom att en infekterad person svalkar sitt sår i sötvatten. I kontakt med vatten släpper masken ut larver, som sedan kan infektera de människor som dricker av vattnet.

Det finns inga mediciner eller vaccin som är verksamma mot sjukdomen. För att få ut masken ur kroppen har man traditionellt lindat upp den på en träpinne då den börjat tränga sig ut genom huden. Det är en plågsam och mycket långvarig process. Dessutom finns risken att masken går av. Då kan den tränga tillbaka in i kroppen och förkalkas, vilket i värsta fall kan leda till att kroppsdelar förlamas.

För att utrota sjukdomen har man satsat på informationskampanjer. Eftersom det endast finns en smittokälla har kunskapsspridning varit effektivt. Att stoppa människor från att dricka det förorenade vattnet samt att hindra infekterade människor att svalka sina sår i vattnet har gett resultat. Man har även delat ut sugrör med filter, som kan användas för att dricka vatten. Filtret tar bort det värddjur som larverna använder för att ta sig vidare till människor.

Sjukdomen har främst drabbat länder där bristen på rent dricksvatten varit stor, i synnerhet länder i Afrika. I dag är Syd sudan det land som har flest fall. På grund av den oroliga situationen har det varit svårt att genomföra informationskampanjer där.

– Det är en sjukdom som drabbar de allra, allra fattigaste. Att världssamfundet och WHO nu har lyckats visar att de har en agenda som är relevant även för de fattigaste, säger Anders Molin, verksföreträdare inom hälsa på svenska Sida.

Om sjukdomen utrotas fullständigt blir det den första sjukdomen som försvinner utan hjälp av mediciner eller vaccin.

Via dricksvattnet

När en person som är infekterad med guineamask svalkar sina sår i vatten släpper masken ut sina larver, som sedan kan smitta andra personer.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor