Allt färre barn dör i olyckor

År 1970 dog 421 barn i olyckor i Sverige. År 2013 var antalet nere i 58.

Publicerad
Skillnaden mellan hur många flickor och pojkar som drabbas av dödliga olyckor har minskat dramatiskt. På 1970-talet dog dubbelt så många pojkar som flickor i olyckor.Källa: socialstyrelsen

De dödliga skadorna bland barn har minskat dramatiskt de senaste decennierna. År 1970 dog 421 barn i olyckor i Sverige. År 2013 var antalet nere i 58. Det handlar främst om trafikolyckor, självmord och drunkning. Pojkar är långt mer skadedrabbade än flickor (fyra av fem drunknade barn är till exempel pojkar), men skillnaderna mellan könen har minskat över tid.

Även föräldrarnas utbildningsnivå påverkar utsattheten, särskilt bland pojkar. Pojkar vars mödrar bara har grundskoleutbildning har en betydligt högre dödlighet i olyckor, enligt Socialstyrelsen.

Farligast lever barn i övre tonåren, och säkrast lever barn i åldern 4–6 år.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor