Dags att rödlista våra tarmbakterier

Publicerad

Mikroberna vi alla bär med oss i tarmarna är ungefär tio gånger fler än kroppens celler, och de är viktiga för hälsan. Det är utgångspunkten i en rad nya böcker om ekosystemet som frodas i och på våra kroppar, det så kallade mikrobiomet.

Haken är att ingen vet vad som kännetecknar ett friskt mikrobiom. Därför är det svårt att toppa hälsan genom att bättra på sin tarmflora.

Däremot bör man undvika att misshandla de mikrober man har. Viktigast av allt är att använda antibiotika enbart när det behövs, enligt läkaren Martin Blaser. Hans utmärkta bok beskriver hur en antibiotikakur kan utarma tarmfloran på ett sätt som ökar risken för sjukdomar under flera månader eller år.

Överanvändning av antibiotika alstrar dessutom resistenta bakterier – ett av de värsta hoten mot hela mänskligheten. Martin Blaser övertygar om att överanvändningen också hotar den enskilde individen genom att slå ut skyddande mikrober. Den insikten skulle kunna bli en effektiv medicin mot dagens slarv med antibiotika runt om i världen.

Missing microbes

Martin Blaser
Henry Holt and Company

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor