Rätt hjärnmönster för en lyckad terapi

En undersökning av hjärnans aktivitet avslöjar hur patienten kommer att svara på behandling med kbt.

Publicerad
Hjärnaktivitetens mönster i främre cingulum avslöjar vilka patienter som är lämpade för behandling med kbt mot sin sociala fobi.
Bild: Linköpings universitet

Genom att studera hjärnan med magnetkamera kan man se om en patient med social fobi är mottaglig för kognitiv beteendeterapi, kbt, eller inte. Det visar en ny studie vid Linköpings universitet, där hjärnaktiviteten hos 26 personer med social ångeststörning analyserades med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi, fMRI. Bland annat studerades hjärnans aktivitet när deltagarna tog del av texter med självriktad kritik.

Efter hjärnavbildningen behandlades deltagarna med nio veckors kbt över internet. Ett år senare utvärderades resultatet av terapin genom att utomstående psykologer intervjuade patienterna. Forskarna fann att deltagarnas hjärnaktivitet under avbildningen gick att koppla till hur väl de sedan svarade på kbt. Med hjälp av mätningen gick det att förutspå 92 procent av deltagarnas behandlingsresultat.

Doktoranden Kristoffer NT Månsson har lett studien och tror att fMRI även är användbart för att förutse behandling av andra typer av besvär.

– Det har gjorts prediktiva hjärnavbildningsstudier med bland annat patienter som har behandlats för depression. Jag tror att det här är ett forskningsområde som vi kommer att se mera av, säger han.

Tidigare forskning kring behandlingsresultat har bland annat tittat på samband mellan symtombördan och patientens socioekonomiska status, kön och ålder. De resultaten är tvetydiga menar Kristoffer NT Månsson. Den här metodens största styrka är att det går att förutse terapins resultat på individnivå.

– När man möter en patient hjälper det inte så mycket att veta huruvida en hel grupp svarar på en viss behandling. Nu går det att förutse resultatet för en enskild person.

Studien har publicerats i Translational Psychiatry.

 

 

 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor