Giftiga olivrester ska ge ren elström

Tre frågor till Carina Lagergren.

Publicerad

Bild: iStock

Det går åt sex kilo oliver för att få fram en liter olivolja. Resten blir ett surt och giftigt avfall, som än så länge bara deponeras i stora dammar. Nu testas en ny metod där avfallet i stället används för att utvinna el med hjälp av bränsleceller. Projektet äger rum vid ett olivoljekooperativ i Spanien, med stöd från svenska forskare. En av dem är Carina Lagergren, universitetslektor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm (KTH).

1 | Varför kan man inte bara elda upp avfallet?

– Man vill ju göra något med lite bättre verkningsgrad. I det här fallet rötas avfallet så att det bildas biogas, som innehåller metan och koldioxid. Biogasen omvandlas sedan till en gas med mycket högt vätgasinnehåll och vätet används slutligen i en bränslecell för att göra el. Det som blir kvar efter rötningen kan användas som gödsel på åkrarna.

2 | Hur har KTH blivit inblandat i detta?

– Det är ett EU-projekt. Vi har undersökt hur bränslecellen reagerar på olika föroreningar som kan finnas i bränslet, till exempel ammoniak och kväveoxider, och vad de har för effekter på cellens prestanda.

3| Är det säkert att detta fungerar i stor skala, inte bara i laboratoriemiljö?

– Det är ju inte i labbet längre, men det finns en pilotanläggning i den spanska olivoljefabriken som ger två kilowatt. Det är förstås bara en bråkdel av den elektriska energi som behövs i fabriken. Målet är att skala upp detta till 200 kilowatt, vilket motsvarar ungefär hälften av deras elförbrukning. Vi vet att det fungerar. Men hur robust processen sedan blir beror på hur väl man lyckas ta bort föroreningarna. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor