Är epileptiker extra kreativa?

När vi berättat om vår dotters barnepilepsi för bekanta har vi ibland fått reaktionen ”Det måste vara en kreativ tjej!” Jo, beskrivningen passar, och jag förstår tankegången att ett överskott av signaler i hjärnan skulle kunna göra personen extra idérik. Men finns det ett sådant samband i verkligheten?

/Olof

Publicerad
Barn (och vuxna) kan vara kreativa oavsett om de lider av epilepsi eller inte.
Bild: iStock

Föreställningarna om epilepsi har skiftat genom historien. Å ena sidan har epilepsi i vissa sammanhang kallats för den heliga sjukdomen, eftersom man trodde att kroppen under ett epileptiskt anfall togs i besittning av övernaturliga krafter kopplade till en gudomlig makt. Å andra sidan har epilepsi i mer modern tid ofta medfört negativa förväntningar på både psykisk och intellektuell prestationsförmåga. Sanningen är att en liten andel patienter med mycket svår epilepsi som inte svarar på behandling kan uppleva en försämrad prestationsförmåga och dåligt minne. Övriga personer med epilepsi är som folk är mest, och presterar varken sämre eller bättre. Detta gäller nog även kreativitet – så vitt jag känner till finns det inte någon koppling mellan epilepsi och kreativitet.

Epilepsi är en mycket fascinerande sjukdom som lärt oss mycket om hjärnans funktioner. Anfall kan yttra sig på olika sätt, allt från inre upplevelser till yttre våldsamma kramper. När anfall startar inom ett avgränsat område i ena hjärnhalvan påverkas de funktioner som styrs av nervcellerna i denna del av hjärnan.

Vid epilepsi med fokus i hjärnans tinninglober kan överaktiviteten i cellerna ge psykiska symtom och ibland påverka känslor och stämningsläge.

Den ryske författaren Dostojevskij, som led av tinninglobsepilepsi, har i brev beskrivit hur anfallen utlöste en intensiv känsla av lycka och total harmoni. Upplevelsen varade bara ett fåtal sekunder men var av sådan intensitet att han sa sig vara villig att byta bort tio år av sitt liv mot att få uppleva den. Kanske kan berättelser som denna om Dostojevskij ha bidragit till den fråga ni fick om sambandet mellan epilepsi och kreativitet.

/Kristina Källén, docent i neurologi och överläkare vid Lunds universitetssjukhus och Helsingborgs lasarett

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor